Cách dùng từ"long" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"long" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng "long" như adj

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"long"tiếng anh

II. Dùng "long" như adv

III. Dùng "long" như noun

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"long"tiếng anh

IV. Dùng "long" như verb

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK