Cách dùng danh từ"long"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"long"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"long"

1."long"là danh từ không đếm được (thường ở phủ định hoặc câu hỏi)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"khoảng thời gian dài"

=a long period of time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It didn’t take long to get there. 
  • It wasn’t long before I realized I’d made a mistake.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE