Cách dùng từ"inland"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"inland"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Dùng"inland"như adj

Mang nghĩa"ở sâu trong lãnh thổ một quốc gia; nội địa"

=Inland areas, lakes, and places are not on the coast, but in or near the middle of a country.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu là adj thì, inland đứng trước noun 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • inland cities (IELTS TUTOR giải thích: những thành thị ở sâu trong lãnh thổ quốc gia)
  • The inland waterways of southern England
  • ...a rather quiet inland town.
  • inland areas/waterways (IELTS TUTOR giải thích: những vùng/đường sông nội địa)

III. Dùng"inland"như adv

Mang nghĩa"ở sâu trong lãnh thổ một quốc gia"

=in a direction away from the coast

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They live inland họ (IELTS TUTOR giải thích: ở sâu trong nội địa)
  • to move further inland (IELTS TUTOR giải thích: đi sâu vào nội địa)
  • After a time we turned inland on a rough track.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE