Cách dùng danh từ"ancestry"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ancestry"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"ancestry"

1."ancestry"là danh từ không đếm được (hoặc đếm được số ít)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tổ tiên, tổ tông, dòng họ"

=Your ancestry is the fact that you are descended from certain people.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They could trace their ancestry back to the 16th century. 
  • His family was of Danish ancestry.
  • He was proud of his Native American ancestry. 
  • His wife was of royal ancestry. 
  • The family has traced its ancestry back to the Norman invaders.
  • Her family was of Danish ancestry. (IELTS TUTOR giải thích: Gia đình cô ấy có nguồn gốc Đan Mạch)
  • ...a family who could trace their ancestry back to the sixteenth century.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE