Cách dùng từ"gear (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"gear (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"gear (n)"tiếng anh

1."gear"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"phụ tùng"

=equipment in a vehicle that changes the relation between engine speed (or pedal speed on a bicycle) and the speed of the wheels moving forwards or backwards

IELTS TUTOR lưu ý:

 • gear với nghĩa này là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Careless use of the clutch may damage the gears. 
 • The car pulled up with a screech of brakes and a grinding of gears.

2.2. Mang nghĩa"bánh răng; sự truyền động bánh răng; số (ô tô...)"

=a particular position of the gears in a vehicle that gives a particular range of speed and power

IELTS TUTOR lưu ý:

 • gear với nghĩa này vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 
 • first/second, etc. gear r
 • everse gear 
 • low/high gear 
 • bottom/top gear
 • to change gear 
 • to shift gear in gear

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When parking on a hill, leave the car in gear. 
 • Shift into a lower gear. (IELTS TUTOR giải thích: Chuyển qua số nhỏ hơn)
 • What gear are you in? 
 • He drove wildly, crashing through the gears like a maniac.

2.3. Mang nghĩa"đồ dùng, đồ đạc"

=the equipment or clothing needed for a particular activity

IELTS TUTOR lưu ý:

 • gear với nghĩa này là danh từ không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • climbing/fishing/sports gear

2.4. Mang nghĩa"quần áo"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • gear với nghĩa này là danh từ không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her friends were all wearing the latest gear. 
 • She was the only one wearing expensive designer gear.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE