Cách dùng"transit (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"transit (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"transit (v)"tiếng anh

1."transit (v)"vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"quá cảnh"

=to pass through or across a place, an area, or a country on the way to somewhere else

IELTS TUTOR lưu ý:

  • transit through

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Millions of passengers transit through Dubai airport every year. 
  • We assume that mammoths habitually transited areas colder than many other creatures could tolerate.

2.2. Mang nghĩa"(thiên văn học) đi qua; qua kinh tuyến"

=(of a planet or other object in space) to pass across another heavenly body (= a planet, star, moon, etc.) or a meridian (= an imaginary line or circle passing through the poles)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The course offers skilled amateur astronomers the opportunity to help in the search for planets transiting stars. 
  • Astronomers are searching for possible signs of a planet transiting across the distant Sun's face.
  • Venus transits the sun's disc (IELTS TUTOR giải thích:   sao Kim đi qua mặt trời)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE