Cách dùng"characteristic (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"characteristic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"characteristic"

1."characteristic"là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nét đặc trưng; đặc điểm"

=The characteristics of a person or thing are the qualities or features that belong to them and make them recognizable.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • the main/defining/distinguishing characteristic

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • What characteristics distinguish the Vietnamese from the Chinese ? (IELTS TUTOR giải thích: những đặc điểm nào phân biệt người Việt Nam với người Trung Hoa?)
  • Genes determine the characteristics of every living thing.
  • ...their physical characteristics
  • In the future parents may be able to choose their children’s physical characteristics. 
  • A purple rash is one of the distinguishing characteristics of the disease.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE