Cách dùng"toddler (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"toddler (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"toddler"

1."toddler"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đứa bé chỉ mới biết đi"

=A toddler is a young child who has only just learned to walk or who still walks unsteadily with small, quick steps.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My toddler tries to climb everything in sight. (IELTS TUTOR giải thích:   Đứa con mới biết đi của tôi cố trèo lên mọi thứ nó nhìn thấy)
  • As a toddler, he was attacked and injured by the family's pet dog. 
  • A toddler was squatting in the middle of the carpet, thumb in mouth.
  • A toddler push bike can help a child learn steering. (IELTS TUTOR giải thích:   Một chiếc xe đẩy có thể giúp trẻ em học lái)
  • It's a toddler who was a real wriggler on plane trips. (IELTS TUTOR giải thích:   Một đứa trẻ mới chập chững biết đi là một người thực sự đi lảo đảo trong các chuyến đi bằng máy bay)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE