Cách dùng"sanctuary (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"sanctuary (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"sanctuary"

1."sanctuary"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khu bảo tồn động vật hoang dã"

=A sanctuary is a place where people who are in danger from other people can go to be safe/A sanctuary is a place where birds or animals are protected and allowed to live freely.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His church became a sanctuary for thousands of people who fled the civil war.
  • ...a bird sanctuary.
  • Our country is a safe sanctuary for political refugees from all over the world (IELTS TUTOR giải thích: đất nước chúng tôi là nơi ẩn náu an toàn cho những người tị nạn chính trị từ khắp nơi trên thế giới tới)
  •  ...a wildlife sanctuary.

2.2. Mang nghĩa"nơi tôn nghiêm, nơi thiêng liêng; điện thờ (nhà thờ, chùa chiền)"

=A sanctuary is the part of a church where religious ceremonies happen

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Nan and her parents found seats in the sanctuary for the service.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE