Cách dùng tính từ"required"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"required"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"required"tiếng anh

Mang nghĩa"cần thiết, bắt buộc"

=necessary according to the rules or for a particular purpose

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Required đứng trước noun 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We hope to be able to raise the required sum of money. 
  • These are required terms. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là những điều khoản bắt buộc)
  • A required resource was unavailable. (IELTS TUTOR giải thích: Một nguồn tài nguyên cần phải có là không khả dụng)
  • The company failed to maintain its required minimum net capital. 
  • The required level/amount/degree
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE