Cách dùng"out of the way" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng"out of the way" tiếng anh

1. Mang nghĩa"nhường đường"

=no longer stopping somebody from moving or doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Move out of the way, please : I can't see through you! (IELTS TUTOR giải thích:  Xin tránh đường ra, tôi không thể nào nhìn qua các bạn được)
  • He stands off to one side to be out of the way. (IELTS TUTOR giải thích:  Ông đứng tránh ra một bên để nhường đường)
  • I moved my legs out of the way so that she could get past. 
  • I didn't say anything until Dad was out of the way.

2. Mang nghĩa"hoàn thành"

=finished; dealt with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our region is poised for growth once the election is out of the way.
  • I recommend to all freshmen that I talk to to get the compulsory Mathematics out of the way as early as pos​sible, so take that one (IELTS TUTOR giải thích: Tôi khuyên tất cả sinh viên năm nhất mà tôi nói chuyện với nên hoàn thành môn Toán bắt buộc càng sớm càng tốt, nên hãy chọn môn đó)

3. Mang nghĩa"lạ, khác thường"

=used in negative sentences to mean ‘unusual’

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She had obviously noticed nothing out of the way.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE