Cách dùng tính từ"probing"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"probing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"probing"tiếng anh

Mang nghĩa"thăm dò, nhằm tìm kiếm sự thật"

=intended to get information

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He'd questioned him in a manner which was both probing and hesitant. 
  • He anticipated some probing questions. 
  • He had a lively and probing intelligence.
  • They asked a lot of probing questions. (IELTS TUTOR giải thích:  Họ đã hỏi rất nhiều câu hỏi thăm dò)
  • She looked away from his dark probing eyes. (IELTS TUTOR giải thích:  Cô ấy nhìn đi chổ khác để tránh cặp mắt dò xét u ám của ông ấy)
  • She asked me a few probing questions.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE