Cách dùng SUCH AS trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng SUCH AS trong tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý SUCH AS có 2 cách dùng, trong đó cách dùng nào cũng đúng nhé!

  • Nowadays, we have heard about leaders and businessmen who are successful without any higher education such as Bill Gates or Steve Jobs --> Đây là một cách dùng của SUCH AS dùng ngay trước các danh từ được nêu ví dụ ra, hoặc có thể dùng cách sau cũng đúng
  • Nowadays, we have heard about such leaders and businessmen who are successful without any higher education as Bill Gates or Steve Jobs --> để từ SUCH trước danh từ chính trong câu phía trước và chữ as ngay phía trước danh từ được nêu ví dụ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK