Cách dùng SUCH AS trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng SUCH AS trong tiếng anh

I. Cách dùng Such as

1. Phân biệt LIKE, SUCH AS, FOR EXAMPLE VÀ AS khi cho ví dụ

2. Cách dùng dấu phẩy với such as

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi such as đi theo sau 1 chuỗi các liệt kê thì trước such as sẽ có dấu phẩy 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The shop specialises in tropical fruits, such as pineapples, mangoes and papayas.
   • She has worked in several countries where English is spoken as a first language, such as Australia, New Zealand, Canada and so on.
 • Khi such as chỉ đi với 1 liệt kê thì sẽ không cần dấu phẩy 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Countries such as Sweden have a long record of welcoming refugees from all over the world.

II. Such...as hay such as.... đều đúng

IELTS TUTOR lưu ý SUCH AS có 2 cách dùng, trong đó cách dùng nào cũng đúng nhé!

 • Nowadays, we have heard about leaders and businessmen who are successful without any higher education such as Bill Gates or Steve Jobs
  • IELTS TUTOR giải thích: Đây là một cách dùng của SUCH AS dùng ngay trước các danh từ được nêu ví dụ ra, hoặc có thể dùng cách sau cũng đúng
 • Nowadays, we have heard about such leaders and businessmen who are successful without any higher education as Bill Gates or Steve Jobs
  • IELTS TUTOR giải thích: để từ SUCH trước danh từ chính trong câu phía trước và chữ as ngay phía trước danh từ được nêu ví dụ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking