Cách dùng động từ "treble" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writingLuyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Cách dùng động từ "treble" tiếng anh

I."treble" vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "nhân lên ba lần; tăng gấp ba"

=if something trebles, or if you treble it, it becomes three times bigger than it was before

IELTS TUTOR lưu ý:

  • he's trebled his earnings in two years (IELTS TUTOR giải thích: trong hai năm, anh ấy tăng tiền kiếm được lên gấp ba lần)
  • the newspaper's circulation has trebled since last year (IELTS TUTOR giải thích: số báo phát hành đã tăng gấp ba kể từ năm ngoái)
  • The price of property has almost trebled in the last ten years.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK