Cách dùng"space (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"space (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"space (v)"tiếng anh

1."space (v)"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đặt cách nhau, dàn theo từng chặng"

=to arrange things so that they have regular spaces between them

IELTS TUTOR lưu ý:

  • space something (+ adv./prep.)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Evenly spaced plants a row of closely spaced dots Space the posts about a metre apart.
  • Tables are spaced (out) one metre apart (IELTS TUTOR giải thích: bàn được đặt cách nhau một mét)
  • There are some 250 of these ahu platforms spaced approximately one-half mile apart and creating an almost unbroken line around the perimeter of the island. (IELTS TUTOR giải thích: Có khoảng 250 nền móng ahu như vậy được đặt cách nhau khoảng một nửa dặm và tạo thành một đường viền gần như liền mạch quanh chu vi của hòn đảo)

 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE