Cách dùng"harvest (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"harvest (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"harvest"

1."harvest" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thu hoạch (nghĩa đen)"

=When you harvest a crop, you gather it in.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many farmers are refusing to harvest the cane. 
  • ...freshly harvested beetroot

2.2. Mang nghĩa"gặt hái, thu hoạch (nghĩa bóng)"

=If you harvest a large number of things, you collect them, often by making great efforts.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In his new career as a restaurateur he has blossomed and harvested many awards.

2.3. Mang nghĩa"tổng hợp, thu hoạch (data)"

=If someone harvests data, they collect it from different sources, for example on the internet.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Millions of social media users have unknowingly had their personal data harvested.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE