Cách dùng"ridicule (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"ridicule (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"ridicule (v)"tiếng anh

1."ridicule (v)"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nhạo báng, giễu cợt ( ai/cái gì)"

=If you ridicule someone or ridicule their ideas or beliefs, you make fun of them in an unkind way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I admired her all the more for allowing them to ridicule her and never striking back. 
  • I don't think his faith should be ridiculed.
  • Teach your child that it is wrong to ridicule differences (i. e., race, religion, appearance, special needs, gender, economic status) and try to instill a sense of empathy for those who are different. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy cho bé biết rằng hành vi giễu cợt những khác biệt là điều không nên (chẳng hạn như sắc tộc, ngoại hình, nhu cầu đặc biệt, giới tính, và điều kiện kinh tế) và nên tạo cho bé ý thức đồng cảm với người khác)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE