Cách dùng"recollection(n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"recollection(n)" tiếng anh

I. "recollection"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"sự nhớ lại, hồi tưởng"

=If you have a recollection of something, you remember it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Pat has vivid recollections of the trip. 
  • He had no recollection of the crash. 
  • Suddenly his mind filled with the recollection of a song she used to sing. 
  • She had a sudden burst of recollection and had to share it with me.
  • The events mentioned are outside my recollection. (IELTS TUTOR giải thích: Những vấn đề được đề cập đó nằm ngoài ký ức của tôi)
  • The bare recollection of anger kindles anger. (IELTS TUTOR giải thích: Chỉ nhớ lại cơn giận cũng đủ để thắp lên giận dữ)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE