Cách dùng"revitalize (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"revitalize (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"revitalize"

1. revitalize là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đem lại sức sống mới, tái sinh"

=to give new life, energy, activity, or success to something/To revitalize something that has lost its activity or its health means to make it active or healthy again.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • revitalize something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Japanese investment has revitalized this part of Britain.
  •  This hair conditioner is excellent for revitalizing dry, lifeless hair.
  •  ...the revitalized Democratic Party.
  • ...a revitalizing mid-afternoon treat.
  • Remember to look within yourself and revitalize your thinking. (IELTS TUTOR giải thích:   Hãy tự nghiệm lại bản thân và đánh thức những suy nghĩ)
  • We need an expansion programme to revitalize the company. (IELTS TUTOR giải thích:   Chúng ta cần một chương trình mở rộng để đem lại sức sống mới cho công ty)
  • measures to revitalize the inner cities 
  • The local economy has been revitalized. Gentle massage will revitalize your skin.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE