Cách dùng"available (a)"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"available"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"available"tiếng anh

1. Mang nghĩa"sẵn có để dùng, có sẵn"

=If something you want or need is available, you can find it or obtain it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The amount of money available to buy books has fallen by 17%. 
  • There are three small boats available for hire. 
  • Are newspapers available? Có báo gì để đọc không?
  • According to the best available information, the facts are these.

2. Mang nghĩa"rảnh, không bận"

=Someone who is available is not busy and is therefore free to talk to you or to do a particular task.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mr Leach is on holiday and was not available for comment.
  • I'm available in the afternoon (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi rỗi vào buổi chiều)
  • The Prime Minister was not available for comment (IELTS TUTOR giải thích:  Ngài Thủ tướng không sẵn sàng bình luận)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE