Cách dùng động từ"reverse"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm Cách dùng tính từ"reverse"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "ago" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"reverse"

1."reverse"vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đảo ngược, lộn ngược"

=If you reverse the order of a set of things, you arrange them in the opposite order, so that the first thing comes last/If you reverse the positions or functions of two things, you change them so that each thing has the position or function that the other one had

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Simply reversing the order of the questions made it more logical. 
 • The normal word order is reversed in passive sentences
 • He reversed the position of the two stamps.
 • to reverse the collar and cuffs on a shirt (IELTS TUTOR giải thích: lộn cổ áo và cổ tay áo sơ mi (để giấu những đường viền bị sờn))

2.2. Mang nghĩa"làm cho (cái máy) chạy ngược lại, giật số, lùi xe"

=When a car reverses or when you reverse it, the car is driven backwards.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Another car reversed out of the drive. 
 • He reversed and drove away. 
 • He reversed his car straight at the policeman
 • To reverse a car round a corner /up a hill (IELTS TUTOR giải thích: lùi xe quanh góc phố/lên đồi)
 • He reversed the car into a tree (IELTS TUTOR giải thích: anh ta lùi xe đâm vào một cái cây)

2.3. Mang nghĩa"thay đổi hoàn toàn; lật ngược (thủ tục, chính sách, lệnh, quyết định, ý kiến...)"

=When someone or something reverses a decision, policy, or trend, they change it to the opposite decision, policy, or trend.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They have made it clear they will not reverse the decision to increase prices. 
 • The rise, the first in 10 months, reversed the downward trend in the jobless rate.
 • to reverse the decision of a lower court (IELTS TUTOR giải thích: bãi bỏ quyết định của toà án cấp dưới)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK