Cách dùng từ "ago" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng từ "ago" tiếng anh

I. "ago" là trạng từ

II. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đứng sau từ hoặc cụm từ thời quá mà nó bổ nghĩa 
 • Dùng với thì quá khứ đơn, nhưng không dùng với thể hoàn thành

Mang nghĩa "đã qua, trong quá khứ"

=used for saying how much time has passed since something happened

IELTS TUTOR lưu ý:

 • long ago

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Your wife phoned a few minutes ago. 
 • The Vietnam War ended over 30 years ago. 
 • How long ago did this happen? 
 • they arrived in Britain not long ago (IELTS TUTOR giải thích: họ đến nước Anh cách đây không lâu)
 • how long ago is it that you last saw her ? (IELTS TUTOR giải thích: lần cuối cùng anh gặp cô ta cách đây bao lâu?) 
 • it was seven years ago that my brother died (IELTS TUTOR giải thích: anh tôi mất như vậy là cách đây 7 năm)
 • I don’t know where he is – he was here a minute ago. 
 • It was ages ago that I saw Mick.
 • Long ago in a far-off land, there was a king called Midas.

III. Phân biệt "ago, for, before" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK