Cách dùng danh từ"exposition (expo)"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng danh từ"exposition (expo)"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng

1."distinction"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Dùng như danh từ đếm được

Mang nghĩa"cuộc triển lãm"

=An expo is a large event where goods, especially industrial goods, are displayed.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the Queensland Computer Expo.
  • When will the expo be held? (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc triển lãm diễn ra khi nào?)
  • Vietnam AutoExpo 2010 is an International Expo in Vietnam. (IELTS TUTOR giải thích: Hội chợ ô tô Việt Nam năm 2010 là hội chợ quốc tế tại Việt Nam)

2.2. Dùng như danh từ đếm được hoặc không đếm được

Mang nghĩa"sự phơi bày, sự phô ra; sự bóc trần"

=a clear and full explanation of an idea or theory

IELTS TUTOR lưu ý:

  • exposition of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It purports to be an exposition of Catholic social teaching.
  • That was her exposition of recent developments in the teaching of history. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là lời giải trình của bà ta về những phát triển gần đây trong việc giảng dạy lịch sử)
  • His exposition of recent developments in the teaching of history

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK