Cách dùng"refine (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"refine (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"refine"

1. refine là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lọc, tinh luyện"

=When a substance is refined, it is made pure by having all other substances removed from it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Oil is refined to remove naturally occurring impurities.
  • I have searched the internet and I know few steps on how to refine sugar. (IELTS TUTOR giải thích:   Tôi tìm trên mạng và biết được vài bước để tinh chế đường)

2.2. Mang nghĩa"cải tiến; làm cho tinh tế hơn"

=If something such as a process, theory, or machine is refined, it is improved by having small changes made to it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Surgical techniques are constantly being refined.
  • We continue to refine our experience to make flight procedures simple. (IELTS TUTOR giải thích:   Chúng tôi tiếp tục cải thiện kinh nghiệm của chúng tôi để làm thủ tục bay trở nên dễ dàng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE