Cách dùng"pop(v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"pop (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"pop (v)"tiếng anh

1."pop (v)"vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nổ bốp"

=If something pops, it makes a short sharp sound.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He untwisted the wire off the champagne bottle, and the cork popped and shot to the ceiling.

2.2. Mang nghĩa"nổi bật"

=If something pops, it looks bright and noticeable, especially because it is of a bright colour that contrasts strongly with the colours around it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The right eyeshadow colour can enhance your eyes and make them pop

2.3. Mang nghĩa"ngạc nhiên khi nhìn thấy cái gì"

=If something pops, it looks bright and noticeable, especially because it is of a bright colour that contrasts strongly with the colours around it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My eyes popped at the sight of the rich variety of food on show.

2.4. Mang nghĩa"xuất hiện ở nơi nào đó"

=If you pop somewhere, you go there for a short time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He does pop down to the pub, but he seldom stays longer than an hour.

2.5. Mang nghĩa"thình lình làm vọt ra, thình lình làm bật ra..."

=If you pop somewhere, you go there for a short time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When you open the box, a clown pops out.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE