Paraphrase"supermarkets"(Diễn đạt"siêu thị"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"supermarkets"(Diễn đạt"siêu thị"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"supermarkets"(Diễn đạt"siêu thị"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Retail outlets: IELTS TUTOR xét ví dụ: Certain retail outlets are usually equipped with state-of-the-art technology assisting their buyers in browsing and paying for their shopping lists.

  • Hypermarkets: IELTS TUTOR xét ví dụ: Some hypermarkets are usually equipped with state-of-the-art technology assisting their buyers in browsing and paying for their shopping lists.

  • Retailers: IELTS TUTOR xét ví dụ: Some retailers are usually equipped with state-of-the-art technology assisting their buyers in browsing and paying for their shopping lists.

  • Supermarts: IELTS TUTOR xét ví dụ: Certain supermarts are usually equipped with state-of-the-art technology assisting their buyers in browsing and paying for their shopping lists.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR