Cách dùng phrasal verb"zoom in"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phrasal verb"zoom in"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng phrasal verb"zoom in"tiếng anh

Mang nghĩa"phóng to ra"

=If a camera zooms in on something that is being filmed or photographed, it gives a close-up picture of it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a tracking system which can follow a burglar round a building and zoom in on his face.  
  • He trained his camera on nature, sometimes zooming in to examine single leaves.
  • At the beginning of the movie, the camera zooms in to show two people sitting by the side of a river.
  • To see clearly you can zoom in it. (IELTS TUTOR giải thích: Để nhìn rõ hơn bạn có thể phóng to nó)
  • When you want to zoom in, press this button. (IELTS TUTOR giải thích: Khi anh muốn phóng to, hãy nhấn nút này)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE