Cách dùng danh từ"sanitation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"sanitation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"sanitation"

1."sanitation"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

=Sanitation is the process of keeping places clean and healthy, especially by providing a sewage system and a clean water supply.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the hazards of contaminated water and poor sanitation.
  •  the Department of Sanitation 
  • Sanitation workers are picking up the garbage.
  • The sanitation worker comes to collect the garbage on every Wednesday. (IELTS TUTOR giải thích: Công nhân vệ sinh sẽ đến thu gom rác vào thứ tư hàng tuần)
  • Biogas plants are generally installed for improved sanitation and energy production. (IELTS TUTOR giải thích: Những thiết bị khí sinh học thường được lắp đặt để cải thiện vệ sinh và sản xuất năng lượng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE