Cách dùng liên từ (conjunction) "for" tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả mà IELTS TUTOR đã giới thiệu từ trước, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng liên từ for tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách dùng "for" như liên từ

1. Về nghĩa = because, as (tại vì, bởi)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She remained silent, for her heart was heavy and her spirits low.
  • They don't go to the movies , for it rains cats and dogs

    • IELTS TUTOR giải thích: họ không đi xem phim, vì trời mưa như trút nước

2. Vị trí

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Để hiểu được vị trí dùng for như liên từ như thế nào, cần đọc kĩ lại hướng dẫn về liên từ FANBOYS nói chung mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
Cách dùng liên từ (conjunction) "for" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý như bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR ở đây viết for như này là hoàn toàn sai:

  • For khi dùng là liên từ fanboys sẽ không đứng ở đầu câu mà sẽ luôn đứng như sau: ....., for.... 

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK