Cách dùng "not...but rather..." tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "not...but rather..." tiếng anh

I. Giới thiệu chung

1. Về nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cấu trúc "not....but rather...." mang ý nghĩa là "KHÔNG PHẢI.... MÀ LÀ...." (Used to say that one thing is not true but a different thing is true)

2. Cách dùng

2.1. Áp dụng theo cấu trúc song song

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cấu trúc "not....but rather..." sẽ được dùng theo cấu trúc song song mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn, tức là nếu vế trước là adj, thì vế sau cũng là adj 
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • Sometimes, however, the diagnosis is not hidden but rather softened
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây hidden là adj, softened là adj tức đã tuân theo cấu trúc song song

2.2. Nếu dùng "rather" ở đầu câu thì bỏ "but"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There is no shortage of basic skills in the workplace. Rather, the problem is poor management
  • IELTS TUTOR giải thích: không có thiếu kĩ năng cơ bản mà vấn đề là thiếu kĩ năng quản lí 
 • It was not money he wanted. Rather, what he wanted was popularity and fame 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

 • The problem is not their lack of funding, but rather their lack of planning
  • IELTS TUTOR giải thích: Vấn đề là không thiếu vốn mà thiếu sự chuẩn bị 
 • What humans should take responsibility for, then, is not nature itself but rather their own actions with respect to nature 
 • For them, the principle of subsidiarity is not a guiding principle but rather an obstacle in their way 
 • What John wants by way of compensation is not money, but rather a simple apology 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK