Cách dùng liên từ "and" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách dùng liên từ "and" tiếng anh

I. "And" là liên từ

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách dùng liên từ tiếng anh

II. Cách dùng "and"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • And được dùng để nối hai hay nhiều từ hoặc cụm từ tương đồng với nhau về mặt ngữ pháp, ta thường đặt and trước từ/cụm từ đứng cuối cùng.
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • bread and cheese (bánh mì và phô mai)
  • We drank, talked and danced. (Chúng tôi uống rượu, trò chuyện và khiêu vũ.)
  • I wrote the letters, Peter addressed them, George bought the stamps, and Alice posted them. (Tôi viết những lá thư, Peter đề địa chỉ, George mua tem, còn Alice đi gửi chúng.)
    • IELTS TUTOR lưu ý: trong trường hợp này and chính là liên từ fanboys đây là điểm ngữ pháp mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ 
Cách dùng "and"

III. CỤM TỪ CỐ ĐỊNH THEO CẤU TRÚC "STH AND STH"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK