Cách dùng từ "and" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách dùng từ "and" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn IELTS TUTOR có hướng dẫn cách dùng liên từ tiếng anh

II. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • And có các chức năng ngữ pháp như sau:
  • Dùng "and" như liên từ nối 2 từ, cụm từ & mệnh đề (as a conjunction (joining two words, phrases, or clauses)) được dùng để nối hai hay nhiều từ hoặc cụm từ tương đồng với nhau về mặt ngữ pháp, ta thường đặt and trước từ/cụm từ đứng cuối cùng.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Rachel plays the piano and sings. 
  • Dùng đề bắt đầu câu có kết nối với câu trước (dùng trong văn nói) (as a way of starting a new sentence and relating it to the previous sentence)
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • The telephone isn’t working. And that’s not the only problem.
    • ‘My name is Chris.’ ‘And my name is Ivan.’ 

III. Cách dùng "and"

1. Dùng trong văn viết

1.1. Dùng để nối danh từ, cụm từ

=used between words, phrases etc in order to connect them together

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • bread and cheese (IELTS TUTOR giải thích: bánh mì và phô mai)
 • the lakes and mountains of Scotland 
 • Everyone was singing and dancing. 
 • You cook the lunch, and I’ll look after the children.

1.2. Dùng để chỉ sự diễn biến theo thứ tự trước sau

=used for showing that one thing happens after another

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He switched off the television and went to bed.
  • We drank, talked and danced. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi uống rượu, trò chuyện và khiêu vũ.)

  1.3. Dùng với các động từ cố định để chỉ mục đích của hành động cụ thể

  =used for showing what your intention or purpose is after verbs such as ‘go’, ‘come’, ‘try’, or ‘wait’

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’ll try and find out where we can buy tickets. 
  • Come and see our new kitchen.

  1.4. Dùng để chỉ sự việc sau xảy ra do sự việc trước gây ra

  =used for showing that one thing causes another

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The government lied to us in the past, and now no one will believe them.
   • I wrote the letters, Peter addressed them, George bought the stamps, and Alice posted them. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi viết những lá thư, Peter đề địa chỉ, George mua tem, còn Alice đi gửi chúng.)
    • IELTS TUTOR lưu ý: trong trường hợp này and chính là liên từ fanboys đây là điểm ngữ pháp mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ 
   Cách dùng "and"

   1.5. Dùng trong các cụm từ cố định để nhấn mạnh

   =used for connecting words that are repeated for emphasis

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   1.6. Dùng trong phép cộng

   =used in calculations for showing that numbers are added together

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Two and two is five.

   1.7. Dùng trong phân số

   =used between whole numbers and fractions

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   •  two and three quarters

   2. Dùng trong văn nói

   2.1. Dùng để tuyên bố, giới thiệu

   =used for introducing a sentence when you are making an announcement, asking a question, or changing the subject

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   2.2. Dùng khi ngắt câu để nhấn mạnh

   =used when you pause to make a remark in the middle of a sentence

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Two thirds of the students – and I swear this is true – couldn’t name a single country in Asia.

   2.3. Dùng trong số

   =used in numbers after the word ‘hundred’ or ‘thousand’ when it is followed by words for numbers less than 100

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • a hundred and ten metres 
   • four thousand five hundred and twenty-five pounds

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking