Cách dùng "once" như liên từ

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách dùng "once" như liên từ

I. Cách dùng liên từ

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng liên từ tiếng anh

II. "once" dùng như liên từ mang nghĩa "một khi"

as soon as, or from the moment when

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Once I've found somewhere to live I'll send you my address. 
  • Remember that you won't be able to cancel the contract once you've signed. 
  • once you understand this principle , you will find no difficulty (IELTS TUTOR giải thích: một khi anh hiểu được nguyên lý này, anh sẽ không thấy khó khăn gì nữa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking