Cách dùng"incur (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"incur (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"incur"

1."incur" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm cho tự mình phải gánh chịu (cái gì xấu), mắc"

=If you incur something unpleasant, it happens to you because of something you have done.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • incur a charge/fine/fee
 • to incur debts/fines/bills incur wrath/anger
 • costs/expenses (are) incurred

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The government had also incurred huge debts. 
 • She falls in love and incurs the wrath of her father. 
 • ...the terrible damage incurred during the past decade.
 • She had incurred the wrath of her father by marrying without his consent. 
 • You risk incurring bank charges if you exceed your overdraft limit.
 • Parents incur great expense in raising children. (IELTS TUTOR giải thích:  Các bậc cha mẹ gánh chịu chi phí lớn trong việc nuôi con)
 • Both groups would also incur an electricity charge. (IELTS TUTOR giải thích:  Cả hai nhóm cũng sẽ phải trả một khoản tiền điện)
 • I don't know why I have to incur your anger. (IELTS TUTOR giải thích:  Không hiểu sao tôi lại phải gánh chịu cơn giận của anh nhỉ)
 • Companies incur additional costs in dealing with non-paying customers. 
 • The client will remain liable for any loss incurred by the contractor. 
 • The play has incurred the wrath/anger of both audiences and critics. 
 • Please detail any costs/expenses incurred by you in attending the interview. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE