Paraphrase"No, I don’t (sự phủ định)"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"No, I don’t (sự phủ định)"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"No, I don’t (sự phủ định)"IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • "Not really, I don't possess the talent for drawing or painting.

  • "I'm afraid not, artistic abilities are not within my reach."

  • "Unfortunately, I'm not capable of drawing or painting."

  • "Sadly, I don't have the skill to draw or paint."

  • "Nope, I don't have the knack for drawing or painting.">> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing

  • "Nah, I lack the talent for drawing or painting."

  • "I'm sorry, but I lack the ability to draw or paint."

  • "Apologies, but I don't possess the skill to draw or paint."

  • "That's not something I can do, I'm not skilled in drawing or painting."

  • "It's beyond me, I'm not proficient at drawing or painting."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE