Cách dùng"In practice"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"In practice"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng cụm"In practice"

Mang nghĩa"thực ra là"

=What happens in practice is what actually happens, in contrast to what is supposed to happen/in reality

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In actual practice, of course, it's more complicated. In practice, workers do not work to satisfy their needs.
  • In practice, it is impossible. (IELTS TUTOR giải thích: Trong thực tế thì không thể nào như vậy được)
  • In practice, these changes have been largely cosmetic. (IELTS TUTOR giải thích: Trong thực tế, những thay đổi này mang tính chất tô điểm rất lớn)
  • In practice, these distinctions aren't often made very clear. (IELTS TUTOR giải thích: Trong thực tế, những khác biệt thường không quá rõ ràng)
  • Prisoners have legal rights, but in practice these rights are not always respected.
  •  The idea sounds fine in theory, but would it work in practice?
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE