Cách dùng danh từ"essence"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"essence"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"essence"

1."essence"vừa là danh từ đếm được ở số ít vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bản chất, thực chất"

=The essence of something is its basic and most important characteristic which gives it its individual identity.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, essence là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The essence of consultation is to listen to, and take account of, the views of those consulted.
  • ...the essence of life.
  • The essence of mathematics lies in its freedom. (IELTS TUTOR giải thích: Tinh hoa của toán học nằm ở tự do của nó)
  • Wars were the very essence of the Roman Empire. (IELTS TUTOR giải thích: Chiến tranh là bản chất của đế chế La Mã)
  • Others claim that Ireland's very essence is expressed through the language.

2.2. Mang nghĩa"nước hoa"

=Essence is a very concentrated liquid that is used for flavouring food or for its smell.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, essence vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a few drops of vanilla essence. 
  • ...exotic bath essences.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE