Cách dùng"in case"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"in case"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"in case"

1. Giới thiệu

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in case vừa là trạng từ (adv) vừa là liên từ (conjunction)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Shall I keep some chicken salad for your brother in case he’s hungry when he gets here? (conjunction) 
  • In case I forget later, here are the keys to the garage. (conjunction) 
  • She knows she’s passed the oral exam, but she doesn’t want to say anything just in case. (adverb)

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nhỡ mà"

=You use in case in expressions like 'in case you didn't know' or 'in case you've forgotten' when you are telling someone in a rather irritated way something that you think is either obvious or none of their business. [feelings]

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  She's nervous about something, in case you didn't notice. 
  • 'I'm waiting for Mary Ann,' she said, 'in case you're wondering.'

2.2. Mang nghĩa"trong trường hợp"

=We use in case to talk about things we should do in order to be prepared for possible future situations:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • in case I forget , please remind me of my promise (IELTS TUTOR giải thích:  nếu tôi có quên thì nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé)
  • Bring an umbrella in case it rains. (IELTS TUTOR giải thích:  Hãy đem theo cây dù lỡ khi trời mưa)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE