Cách dùng"immigrant (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"immigrant (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"immigrant"

1."immigrant"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"người nhập cư"

=a person who has come to live permanently in a different country from the one they were born in

IELTS TUTOR lưu ý:

  • immigrant from…
  • immigrant to…
  • immigrant workers/communities/groups

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  immigrants from other European countries  
  • immigrants to the United States 
  • Immigrants and their descendants have played a vital role in building this nation. 
  • The president vowed to continue deporting illegal immigrants. 
  • Immigrant workers were classed as resident aliens. (IELTS TUTOR giải thích:  Những công nhân nhập cư được xếp vào loại cư dân nước ngoài)
  • How do the natives treat the immigrant population? (IELTS TUTOR giải thích:  Người bản xứ đối xử với dân nhập cư như thế nào?)
  • The program protects undocumented immigrants who came to the US as children.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE