Phân biệt "round & around"tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh hướng dẫn HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Phân biệt "round & around"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Phân biệt "round & around"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về cách sử dụng như giới từ & trạng từ thì round & around cách dùng giống nhau, có thể thay thế cho nhau, người Anh sẽ dùng round nhiều hơn và informal hơn (In British English, "round" can be used more interchangeably with "around" for movement in a circular path)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • "The children were running around/round the playground."
   • "He walked round the corner." (American English might use "around")
   • "Can you come round for dinner?" (American English might use "over")
 • Về sự khác nhau, trong khi around chỉ là giới từ hoặc trạng từ thì round có thể là noun hoặc verb hoặc adj
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE