Cách dùng"emit (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"emit(v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"emit(v)"tiếng anh

1."emit (v)"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"phát ra (ánh sáng, nhiệt...), bốc ra, sự toả ra (mùi vị, hơi...)"

=If something emits heat, light, gas, or a smell, it produces it and sends it out by means of a physical or chemical process/To emit a sound or noise means to produce it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The new device emits a powerful circular column of light.
  • The brakes emit a grinding noise when applied. (IELTS TUTOR giải thích: Những cái phanh phát ra một âm thanh ken két khi được ứng dụng.)
  • At night plants absorb oxygen and emit carbon dioxide. (IELTS TUTOR giải thích: Vào ban đêm, thực vật hấp thụ khí oxy và thải ra khí các-bô-níc)
  • ..the amount of carbon dioxide emitted.
  • Polly blinked and emitted a long, low whistle
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE