Cách dùng tính từ"present"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"present"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"present"tiếng anh

1. Mang nghĩa"hiện nay, hiện tại"

=You use present to describe things and people that exist now, rather than those that existed in the past or those that may exist in the future.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, present theo sau động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He has brought much of the present crisis on himself. 
  • ...the government's present economic difficulties. 
  • It has been skilfully renovated by the present owners. 
  • No statement can be made at the present time.

2. Mang nghĩa"có mặt, hiện diện"

=in a particular place

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The whole family was present. 
  • God is present everywhere. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúa hiện diện ở khắp nơi)
  • There were no children present.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE