Cách dùng động từ"withstand"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"withstand"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"withstand"

1."withstand" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"giữ vững, trụ lại, cưỡng lại"

=If something or someone withstands a force or action, they survive it or do not give in to it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...armoured vehicles designed to withstand chemical attack. 
  • Exercise really can help you withstand stresses and strains more easily.
  • I couldn't withstand the murderous heat. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không chịu nổi cái nóng chết người như vậy) 
  • They were prepared to withstand a long siege. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sẵn sàng chóng lại một cuộc bao vây lâu ngày)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE