Cách dùng danh từ"urgency"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"urgency"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"urgency"

1."urgency"là danh từ không đếm được (hoặc là đếm được ở số ít)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự gấp rút, sự khẩn cấp"

=the quality of being very important and needing attention immediately

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It now is a matter of urgency that aid reaches the famine area. 
  • She stressed the urgency of an early solution.
  • They are well aware of the urgency of this question. (IELTS TUTOR giải thích: Họ ý thức rõ sự cấp bách của vấn đề này)
  • The government must deal with this as a matter of urgency. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ phải giải quyết việc này như một vấn đề khẩn cấp)
  • You need to impart a sense of urgency and make the message timely. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn cần tạo cảm giác gấp gáp và tung thông điệp đúng lúc)
  • She didn't understand the urgency of the situation. 
  • The urgency of the problem has been highlighted recently by politicians. 
  • Recent events have added urgency to negotiations.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE