Cách dùng động từ"wander"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"wander"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"wander"

1."wander"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đi thơ thẩn, đi lang thang, thả bộ, đi vơ vẩn (đi không có mục đích theo một hướng nào đó)"

=If you wander in a place, you walk around there in a casual way, often without intending to go in any particular direction/If a person or animal wanders from a place where they are supposed to stay, they move away from the place without going in a particular direction.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • When he got bored he wandered around the fair. 
 • They wandered off in the direction of the nearest store.
 • Those who do not have relatives to return to are left to wander the streets and sleep rough.
 • Because Mother is afraid we'll get lost, we aren't allowed to wander far.
 • To keep their bees from wandering, beekeepers feed them sugar solutions.

2.2. Mang nghĩa"nghĩ lan man, nghĩ vơ vẩn, nghĩ mông lung; lơ đễnh"

=If your mind wanders or your thoughts wander, you stop concentrating on something and start thinking about other things.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • His mind would wander, and he would lose track of what he was doing.
 • Jarvis found his attention wandering. 
 • His mind wanders at times (IELTS TUTOR giải thích: lắm lúc tâm trí hắn ta để đâu ấy)
 • Her thoughts wandered back to her youth (IELTS TUTOR giải thích: những ý nghĩ của bà ấy lan man quay lại thời thanh xuân của mình)
 • Grace allowed her mind to wander to other things.

2.3. Mang nghĩa"nhìn thơ thẫn, không cố định một chỗ"

=If your eyes wander, you stop looking at one thing and start looking around at other things.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • His eyes wandered restlessly around the room.
 • His eyes kept wandering to the picture. 
 • I'm homeless, so I wander about the streets. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi là người vô gia cư, vì vậy tôi lang thang khắp các con đường)
 • Read their body language. Are their eyes wandering?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE