Cách dùng động từ"upskill"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"upskill"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"upskill"

1."upskill" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"Học tập để nâng cao kĩ năng của bản thân"

=to do this extra training

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They offer Masters programs aimed at those working in the IT field who wish to upskill.
  • Are you a professional teacher wanting to upskill?
  • We are upskilling the team.

2.2. Mang nghĩa"Nâng cao kĩ năng/training cho nhân viên"

=to give extra training to workers to make them better at their job

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The company recognizes the need to upskill its staff.
  • The program is aimed at people working in IT who want to upskill. 
  • We are upskilling the team to help them be more effective in a difficult market.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE