Cách dùng động từ"trump"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"trump"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"trump"

1."trump"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đánh bật, đánh thắng"

=If you trump what someone has said or done, you beat it by saying or doing something else that seems better/to beat something that somebody says or does by saying or doing something even better

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ​trump something/somebody

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The Socialists tried to trump this with their slogan. 
  • ..a patient-led service where patient views are not always trumped by scientific evidence.
  • They were trumped by another firm that made a lower bid.
  • Don't let your emotions trump your intelligence (IELTS TUTOR giải thích: Đừng để cảm xúc làm chủ sự thông minh của bạn)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE