Cách dùng động từ"tackle"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"tackle"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"tackle"

1."tackle" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"Giải quyết vấn đề"

=to make an organized and determined attempt to deal with a problem, often a social problem such as crime or unemployment

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, tackle  là  ngoại  động  từ  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Successive governments have failed to tackle the question of homelessness. 
  • a new initiative to tackle the shortage of teachers

2.2. Mang nghĩa"nói với ai về (một vấn đề khó khăn)"

=If you tackle someone about a particular matter, you speak to them honestly about it, usually in order to get it changed or done.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I tackled him about how anyone could live amidst so much poverty.
  • He was elected to tackle poverty. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta được bầu để giải quyết vấn đề đói nghèo)
  • It's time to tackle my homework. (IELTS TUTOR giải thích: Đã đến lúc tôi phải làm bài tập về nhà)
  • The government is determined to tackle inflation. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ quyết tâm khắc phục nạn lạm phát)
  • Some people tackle the difficult jobs first. (IELTS TUTOR giải thích: Một số người tìm cách giải quyết các việc khó trước)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE