Cách dùng động từ"Surf"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"Surf"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"Surf"

1."Surf" vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lướt sóng"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, surf là nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to ride on waves in the sea on a surf board go surfing: Do you want to go surfing tomorrow?

2.2. Mang nghĩa"lướt web"

=to look at various places one after another on the internet or on television

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, surf vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She spends hours every day just surfing the Net.
  • You can turn on your computer now and go surfing on the Web. 
  • He spends a lot of time surfing TV channels. 
  • Do you ever surf the Internet? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có bao giờ truy cập mạng không?)
  • Persuading more subscribers to surf the internet is at the heart of a strategy intended to boost sales.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE