Cách dùng động từ"spit"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"spit"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"spit"

1."spit" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khạc nhổ (nước miếng, đồ ăn...)"

=If someone spits, they force an amount of liquid out of their mouth, often to show hatred or contempt/If you spit liquid or food somewhere, you force a small amount of it out of your mouth.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The gang thought of hitting him too, but decided just to spit. 
 • They spat at me and taunted me. 
 • She spit into the little tray of mascara and brushed it on her lashes.
 • Spit out that gum and pay attention. 
 • It is impolite to spit in public. (IELTS TUTOR giải thích: Khạc nhổ nơi công cộng là mất lịch sự)
 • He's inclined to spit when he talks quickly. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy thường hay làm bắn nước bọt mỗi khi nói nhanh)
 • In many countries it is considered rude to spit in public. (IELTS TUTOR giải thích: Ở nhiều nước, khạc nhổ nơi công cộng bị coi là thô tục)
 • He felt as if a serpent had spat venom into his eyes. 
 • I started spitting blood and my mother panicked

2.2. Mang nghĩa"làu bàu, nói chuyện không thiện chí"

=If someone spits an insult or comment, they say it in an angry or hostile way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 'Wait a minute,' Mindy spat. 'You can't stay overnight.'.
 • Cramer spat an obscenity.

2.3. Mang nghĩa"tiếng xì xèo"

=If something such as a machine or food that is cooking spits, it sends out small amounts of something, making a series of short, sharp noises.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The engine spat and banged.
 •  ...the fire where kebabs were sizzling and spitting.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE