Cách dùng động từ"refrain"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"refrain"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"refrain"

1."refrain" là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"cố nhịn, nín, cố gắng không làm gì"

=If you refrain from doing something, you deliberately do not do it/to stop yourself from doing something.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • refrain from

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mrs Hardie refrained from making any comment. 
  • He appealed to all factions to refrain from violence.
  • This word is often used in official announcements or signs 
  • Please refrain from smoking in this area.
  • We refrained from talking until we knew that it was safe. 
  • The sign on the wall said "Please refrain from smoking."
  • He could not refrain from smiling. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy không thể nhịn được cười)
  • Let's hope they will refrain from hostile action. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta hay hi vọng rằng họ sẽ tự kiềm chế không có hành động thù địch)
  • I would ask counsel to refrain from interrupting me. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi yêu cầu bạn kiềm chế đừng ngắt lời tôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE